Most of the souls that live here

Pokaz filmu Igora i Ivana Buharovów

Hrabia Ervin Batthyány to znany nauczyciel doktryny anarchizmu. Pojawia się 100 lat po swojej śmierci, aby po raz kolejny spróbować wcielić w życie swoje teorie – jako że świat nie rozwinął się w kierunku, w którym by tego oczekiwał. Nie istnieje utopia pozbawiona rządzących. Batthyány zakłada więc z pomocą kilku podobnie myślących osób nową wolną szkołę i zaczyna edukować nowe pokolenie, które zamiast w system opresji wierzy w solidarność i współpracę. Ideały wolności i równości budzą jednak te same obawy wśród choreografów władzy co 100 lat temu. Podobnie jak w innych filmach Buharovów, świat przedstawiony oscyluje na granicy między jawą a snem. Przy pomocy onirycznych obrazów i autorskiej muzyki dwóm filmowcom udało się uchwycić archetypowe doświadczenia w surrealistycznej atmosferze. Bohaterzy filmu (grani w większości przez przyjaciół artystów i naturszczyków) żyją poza mainstreamową, elitarną kulturą i wyrażają poetyckie i filozoficzne przemyślenia.

Film w języku węgierskim z angielskimi napisami.