Polityka historyczna w świecie zglobalizowanym

Seminarium Michała Łuczewskiego

Polityka historyczna, powiązana z kategoriami tożsamościowymi, okazuje się (nie tylko w Polsce i Europie Środkowej) zjawiskiem kształtującym nasz świat, również wprowadzającym weń agoniczne napięcia: nie tylko na styku różnych polityk historycznych, ale i w kontekście postępującej globalizacji. Na jakie potrzeby odpowiada polityka historyczna, czemu służy w dzisiejszym świecie, czy pozwala go zmieniać. Te i inne problemy zostaną poruszone w trakcie seminarium.