Świat empatii według Marshalla Rosenberga

Wykład Joanny Berendt

Marshall Rosenberg pytał: Chcesz mieć rację czy relację? Twoje słowa mają być jak okna, czy jak mury?

Joanna Berendt przybliży postać twórcy NVC poprzez praktyczne przykłady jego działań. Pokaże, na jakich fundamentach opiera się w tym podejściu świat dialogu, współpracy i zaufania. To, co mówimy (na głos lub w myślach), może nas bowiem do siebie przybliżać lub oddalać. Pytanie, na co jesteśmy gotowi dzisiaj w relacjach: w domu, w pracy, z dziećmi? Czy chcemy tworzyć takie relacje, na jakich nam zależy?