Ciało, reprodukcja i dobra wspólne. Perspektywy dla oddolnego feminizmu
Silvia Federici
26.02.2021

Seminarium w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”