Nieciągłości opiekuńcze. Płatna praca domowa w czasie kryzysu COVID-19
18.02.2021

Wykład Anny Rosińskiej, stypendystki programu im. Marii Skłodowskiej-Curie na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji