Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Afektywne państwa w późnym socjalizmie i rzeczywistości postsocjalistycznej
Tomasz Rakowski
27.05.2021

Seminarium w ramach cyklu „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”