Cztery kroki do porozumienia

Warsztaty

Lekcja Cztery kroki do porozumienia ma na celu wprowadzenie uczestników i uczestniczki w zasady Porozumienia bez Przemocy. Słowa mogą budować i otwierać serce, mogą ranić, mogą tworzyć relację, mogą też być murami oddzielającymi nas od siebie. Za tym, co robimy i mówimy jako dorośli, za słowami i czynami, stoi próba zaspokojenia uniwersalnych ludzkich potrzeb, które są wspólne wszystkim – niezależnie od wieku. Któż bowiem nie ceni wsparcia, współpracy, bycia usłyszanym i uwzględnionym?

W trakcie warsztatów wskażemy cztery komponenty komunikacji, które mogą pomóc nam w porozumiewaniu się na co dzień i budowaniu relacji opartych na dialogu, a nie na walce.

 

5.06.2019, 17.00, prowadzi Joanna Berendt, warsztaty dla dorosłych

6.06.2019, 10.00, prowadzą Paulina Orbitowska-FernandezMagdalena Sendor, warsztaty dla młodzieży od 15. do 18. roku życia

6.06.2019, 17.00, prowadzi Paulina Orbitowska-Fernandez, warsztaty dla dorosłych

9.06.2019, 10.00, prowadzą Paulina Orbitowska-Fernandez i Maja Wyborska, warsztaty dla dzieci (710 lat) i opiekunów