Europa Wschodnia, globalny podział pracy reprodukcyjnej i transnarodowa solidarność
4.03.2021

Debata z udziałem: Oleny Lyubchenko (York University), reprezentantek Essential Autonomous Struggles Transnational: Any Vilenici i Sopiko Japaridze, oraz Julii Kubisy