Ruch empatyczny

Warsztaty Agnieszki Kryst

W czasie lekcji będziemy odkrywali zależności poruszającego się ciała względem zdolności do współodczuwania. Poprzez różne zadania ruchowe i kompozycyjne z pola współczesnej choreografii i najważniejszych praktyk tanecznych będziemy zwiększać świadomość naszego poruszającego się ciała, a w konsekwencji − jego wrażliwość. Istotna w tej kwestii będzie zarówno praca z przestrzenią ciała, jak i przestrzenią, w której się ono porusza i tańczy.

Skoncentrujemy się na relacji ciał: na pracy ze świadomym wzrokiem, patrzeniem i obserwowaniem, skupieniem i zaangażowaniem we wzajemnym, partnerskim dopełnianiu się i tworzeniu wspólnej bryły.

Będziemy badać ruch jako wynik świadomego wyboru, a nie nakazu, szukając odpowiedzi na pytania o to, jaki potencjał twórczy dla ruchu i tańca mają empatia i emocjonalność? Jaki związek łączy emocjonalność i cielesną realizację? Czy korzystać z empatii i emocjonalności w procesie autoreformowania (poprzez strategie minimalizowania i maksymalizowania, opanowywania i uwalniania pojedynczego gestu, myśli czy uczucia)?