Nieciągłości opiekuńcze. Płatna praca domowa w czasie kryzysu COVID-19

Wykład Anny Rosińskiej (stypendystki programu im. Marii Skłodowskiej-Curie na Uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji)

Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Spotkanie odbywa się na platformie Zoom. Obowiązują zapisy przez formularz na naszej stronie (do 17.02.2021). Link do spotkania podamy mailowo. Planowana jest transmisja live na Facebooku. Spotkanie będzie nagrywane i zarchiwizowane na kanale YouTube oraz Zasobach strony Biennale. Ze względu na ochronę wizerunku prosimy o pozostawienie wyłączonych kamery i mikrofonu przez cały czas trwania wydarzenia. Zachęcamy jednak do włączenia się w dyskusję i przesyłania pytań na chacie. Prowadzące spotkania zadadzą je w waszym imieniu.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 spowodował radykalne przesunięcia w sektorze płatnej pracy domowej i opiekuńczej. Wiele osób pracujących jako nianie, sprzątaczki lub opiekunki osób starszych straciło zatrudnienie i jedyne źródło utrzymania. Dla innych kontynuowanie pracy oznacza konieczność narażania własnego zdrowia i życia lub mierzenie się z obostrzeniami wprowadzanymi przez pracodawców. Obecny kryzys stanowi jednak potwierdzenie rozpoznań od dawna formułowanych przez pracownice domowe. Komercyjną pracę domową, często wykonywaną przez migrantki w ramach globalnych łańcuchów opieki, charakteryzuje brak zabezpieczeń, niskie płace i nierówności w negocjowaniu warunków zatrudnienia. Wykład Anny Rosińskiej będzie poświęcony sytuacji pracownic domowych i opiekuńczych w czasie pandemii oraz ich strategiom radzenia sobie z kryzysem. Opierając się na badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech, opowie ona również o działalności tamtejszych zorganizowanych ruchów pracowników domowych.